O Nas
 
Skład Rady:
Jan Meler - Przewodniczący Rady Osiedla
Jonasz Jankowiak - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Jarosław Nowicki - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Mirosław Jankowiak- Sekretarz Rady Osiedla
Krystyna Brzezińska - Skarbnik Rady Osiedla
Teresa Borczon
Mariusz Domek
Bronisław Draczyński
Marzena Drwal
Marcin Gąbka
Ryszard Goździewski
Adam Grzelak
Wojciech Jędrych
Wioletta Nowacka
Paulina Traczyk
Copyright ©2017 Rada Osiedla Piaski, All Rights Reserved.